Β' Εργαστηριο Ακτινολογιας

Μονάδα Ακτινοφυσικής

Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας

Μονάδα Ακτινοφυσικής

Η Μονάδα Ακτινοφυσικής (ΜΑΦ) του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται ως επί το πλείστον από Ακτινοφυσικούς, με έδρα το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “Αττικόν” στο Χαϊδάρι.

Αποτελεί μία δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική ερευνητική ομάδα, πυρήνα της οποίας αποτελούν μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ με συνεχή παραγωγή ερευνητικού και κλινικού έργου υψηλού επιπέδου. Επίσης, ενεργό ρόλο στην ομάδα διαδραματίζουν επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, μεταδιδακτορικοί επιστημονικοί συνεργάτες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, με έμφαση στους τομείς της Φυσικής της Ακτινοδιάγνωσης, της Ακτινοθεραπείας και της Πυρηνικής Ιατρικής.

Στόχος της ομάδας είναι η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η ανάδειξη επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την Ιατρική Φυσική αλλά και τον ευρύτερο κλάδο της Ιατρικής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται τακτικά επιστημονικές συναντήσεις εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, ενώ απώτερος στόχος της είναι η συνεισφορά στη ζώνη καινοτομίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

News

Νέα Και Ανακοινώσεις

Keep Your Business Safe Ensure High Availability.

We’ve been a strategy thought leader for nearly five decades and…

What’s the Holding Back the It Solution Industry?

We’ve been a strategy thought leader for nearly five decades and…

This Week’s Top Stories About It Solution

We’ve been a strategy thought leader for nearly five decades and…

Επερχόμενες

Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν επερχόμενες εκδηλώσεις αυτή την στιγμή